• Transport budowlany

Kruszywa budowlane

Kruszywa

Prowadzimy sprzedaż kruszyw budowlanych:

 

 

 

 

 

- piasek 0-2 płukany i sucho siany

 

- piasek posadzkowy 0-2 i 0-4

 

- żwiry 2-8 , 8-16, 16-32

 

- piasek zasypowy

 

- podbudowa drogowa 0-32, 32-64

 

- przekrusz betonowy i ceglany

 

 

 

 

 

Kruszywa oferujemy z transportem na plac budowy.

Copyright (c) Mag 2016. All rights reserved.
Designed by mag-trans.pl